Trenutne Aktivnosti


U toku je izrada više projekata u odseku za projektovanje naše firme, od kojih su neki:
 • TOYO TIRE SERBIA Japan - Inđija - Kompleks za proizvodnju automobilskih guma. P=140.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "DELHAIZE SERBIA" d.o.o. - Nova Pazova - Distributivni centar – 3. Faza. P=4.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • „CTP Kappa“ d.o.o. Beograd - Kragujevac - Proizvodni objekat sa administracijom i pretećim objektima. P=29.600 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "AGROMARKET" d.o.o. Kragujevac - Pirot - Rekonstrukcija i prenamena skladišta u retail park. P=12.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "TIGAR TYRES" Srbija "MICHELIN" Francuska - Pirot - Triathlon – Dogradnja i rekonstrukcija proizvodne hale TC-2. P=4.400 m2.Projektovanje.
 • "BROSE" d.o.o. Beograd-Vračar, Nemačka - Pančevo - Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=63.340 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "Grad Subotica - Subotica - Gradski stadion – rekonstrukcija i dogradnja. P=47.300 m2. Projekat konstrukcije.
 • "PVF TRADERS“ d.o.o. Beograd - Šimanovci - Poslovni objekat sa skladišnim prostorom. P=7.400 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • MPC - Tržni centar BEO - Beograd - Projekat za izvođenje enterijera javnih površina tržnog centra BEO. P=18.100 m2. Projektovanje i projektantski nadzor.
 • "BOYSEN ABGASSYSTEME“ d.o.o. Nemačka - Subotica - Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima i infrastrukturom. P=42.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • CTP BETA d.o.o. Beograd Holandija - Nova Pazova - Poslovno-skladišni objekat – 1. faza. P=26.000 m2. Projektovanje.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Upravna zgrada sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.