Trenutne Aktivnosti


U toku je izrada više projekata u odseku za projektovanje naše firme, od kojih su neki:
 • "PVF TRADERS“ d.o.o. Beograd - Šimanovci - Poslovni objekat sa skladišnim prostorom. P=7.400 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • MPC - Tržni centar BEO - Beograd - Projekat za izvođenje enterijera javnih površina tržnog centra BEO. P=18.100 m2. Projektovanje i projektantski nadzor.
 • "BOYSEN ABGASSYSTEME“ d.o.o. Nemačka - Subotica - Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima i infrastrukturom. P=42.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • CTP BETA d.o.o. Beograd Holandija - Nova Pazova - Poslovno-skladišni objekat – 1. faza. P=26.000 m2. Projektovanje.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Upravna zgrada sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • LEKOVIT d.o.o. - Pukovac - Logistički I administrativni centar za skladištenje farmaceutskih proizvoda sa pratećim objektima. A=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i projektantski nadzor.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa administracijom i tehničkim blokom - „Siemens Avenio“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. Faza 1 P=8.100 m2, Faza 2 P=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada i nadstrešnica – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Čelik“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=10.830 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "AGROMARKET" d.o.o. - Inđija - Proizvodni objekat "Fertico". P=6.300 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Aluminijum“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=7.810,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "BALL PACKAGING EUROPE" USA - Zemun - Proširenje proizvodnje i magacin. P=12.800 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.